Privacy beleid

Privacy policy CDR Administratie & Belastingadvies

Uw privacy is voor CDR Administratie & Belastingadvies van groot belang. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft veilig zijn bij ons en dat ze altijd netjes worden gebruikt. Verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In dit privacy beleid wordt beschreven hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Welke gegevens worden verwerkt

Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren kunnen wij meerdere van de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Waar worden deze gegevens verwerkt en opgeslagen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in cloud oplossingen waarvan de data wordt opgeslagen binnen de Europese Unie.

Gegevensverstrekkingen aan derden

CDR Administratie & Belastingadvies verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van CDR Administratie & Belastingadvies bepaalde werkzaamheden verrichten. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen.

Verwerking van gegevens van minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe lang worden de gegevens bewaard

CDR Administratie & Belastingadvies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat volgens de wet vereist is.

Beveiliging van persoonsgegevens

CDR Administratie & Belastingadvies heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevens die wij bewaren.

Toegang tot uw gegevens

U heeft de volgende rechten als het gaat om uw gegevens:
 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in welke persoonsgegevens wij van u hebben;
 • het laten corrigeren van persoonsgegevens;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

 • Zie de contactgegevens om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan genoemde verzoeken.

  Website bezoek, contactformulier en cookies

  Op onze website wordt er geen gebruik gemaakt van cookies. Wel maken wij gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Wij vragen hier om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig om contract te kunnen opnemen. De gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt.

  Vragen en klachten

  Heeft u nog vragen over dit privacy beleid of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Bedrijfs- en contactgegevens

  CDR Administratie & Belastingadvies
  Fuutstraat 14
  3362 NC Sliedrecht
  Website: https://www.thuisincijfers.nl
  E-mail: info@cdr-administratie.nl
  Telefoon: 0184 - 771 732
  KvK: 70375364 (Rotterdam)
  btw: NL002114233B78

  Wijzigingen privacy beleid

  Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.
  Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 24-05-2018.